Disclaimer

 

 

Disclaimer voor www.defietstweewielers.nl

De Fiets Tweewielers (Kamer van Koophandel: 63934930) verleent je hierbij toegang tot www.defietstweewielers.nl (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. De Fiets Tweewielers behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De Fiets Tweewielers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Fiets Tweewielers. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Fiets Tweewielers. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Fiets Tweewielers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Fiets Tweewielers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Fiets Tweewielers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.